Miesnieku iela 11, Rīga, LV 1050

kete@ketesmaja.lv

Par mums

26. augusts, 2017

ATVĒRTO DURVJU DIENA

Aicinām visus interesentus iepazīties ar mums un to, ko mēs darām! Paredzētas gan sarunas par mūsu koncepciju un pieeju bērnu audzināšanai, gan praktiska darbošanās, lai vidi sajustu no bērna skatupunkta, gan telpu apskate un aptaustīšana :) 

(Atvērto durvju dienas programma paredzēta pieaugušajiem. Programmas laikā tiks  organizēta bērnu pieskatīšana kādā no grupiņām, ja tas būs nepieciešams)

 

Sīkaka informācija par konkrētiem laikiem sekos. Lai pieteiktos atvērtajai durvju dienai rakstiet uz kete@ketesmaja.lv

 


 

 

"Ketes māja” - silta un mājīga vieta Vecrīgas sirdī, kur bērni rotaļājas, izzinot pasauli.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes reģistrācijas numurs 3401802820.

Vispārējās izglītības programmas licence V-2642

Pirmsskolas izglītības programmai 0101 11 11.

 

Caur rotaļāšanos bērni veido paši savu pasauli, izzina un sajūt, kā paši spēj ietekmēt lietu kārtību.

Bērnībā dzīve visā savā nozīmībā stāv mūsu priekšā vēl tik jauna un svaiga, tās iespaidi vēl nav atkārtojumos notrulinājušies, tā ka savās bērnišķīgajās darbībās mēs klusi un bez kāda skaidra nodoma nemitīgi esam nodarbināti ar to, lai atsevišķajās ainās un norisēs aptvertu pašas dzīves būtību, tās veidolu un izpausmju pamattipus.

Jau bērnībā veidojas mūsu pasaulskatījuma stingrais pamats, tā virspusīgums vai dziļums: vēlāk pasaulskatījums tiek pilnveidots un izmantots, taču būtiski tas nemainās.

Tāpēc tik svarīgi bērnam būt vidē, kas ļauj izzināt un veidot šos dziļos pamatus.

Bērns darbojas vidē, kura veicina viņa pašatklāsmes, ļauj apjaust dabisko lietu kārtību cilvēka dzīvē. Ļauj pašam apzināt viņa personīgās vajadzības.

Savā dziļākajā būtībā bērns zina, kas viņš ir un ko viņš vēlas darīt, bet skaidru šo sevis apzināšanos un “Es” izjūtu bērns gūst caur izzināšanu un radošu darbošanos. 

Mums mūsu bērni ir svarīgi! Ir svarīgi, ka bērni ir drošībā un aprūpēti. Ir svarīgi, ka bērni pavada laiku vidē, kas ļauj izzināt, veicina bērnu attīstību un ļauj izmantot viņa dabiskās spējas – gan apjaust savas vajadzības, gan paust prieku, gan spēt sevi pasargāt, gan izjust līdzcietību, gan spēt vajadzīgajā brīdī apkopot spēkus un būt drosmīgiem.

 

 • Bērni ir pieskatīti un silti aprūpēti;

 • Bērni rotaļājas – caur rotaļām izzina pasauli, atklāj savu radošumu un iztēli, izmēģina dažādas sociālās lomas;

 • Bērni attīsta savas praktiskās prasmes un iemaņas, veidojot un darinot savas rotaļlietas;

 • Rotaļu procesa rezultātā, bērni attīstās kā personības.

 • Tiek veicināta bērna pašapzināšanās un viņa personas nostiprināšanās;

 • Bērna individuālā, sociālā un emocionālā attīstība, nobriešana;

 • Bērns sevi veido, atbilstoši savam iekšējam potenciālam un spējām;

 • Bērni paši atklāj lietu nozīmi, pielietojumu un savstarpējās sakarības – cilvēku veidojošā fiziski garīgā dinamika;

 • Cilvēks veidojas nevis “pats no sevis”, bet gan augot no iekšpuses;

   

Svarīgi, lai bērnu darbošanās ir vairāk meditatīva rakstura, nevis orientēta uz ārējiem sasniegumiem. Jo īpaši tas svarīgi tāpēc, ka caur ilgstošo darbošanos apziņā veidojas atklāsmes, kas ir atbilstīgas katra bērna individualitātei un stiprina cilvēka gribu, dara aktīvu un rosīgu garu, kas savukārt nepieciešams cilvēka visu spēju vadīšanai. Cilvēkam svarīgi būt stabilam un pārliecinātam par sevi, lai pēc iespējas mazāk viņa griba varētu tikt pakļauta apkārtējām ietekmēm.

 

 • Iekšējās izjūtas uztvere un attīstība.

 • Domāšanas attīstība.

 • Priekšstatu un iztēles attīstība.

 

 

Ir svarīgi prast uzvilkt burtus, bet vēl svarīgāk ir spēt atbildēt uz jautājumu – kas es esmu un ko es daru šajā pasaulē?